Pollineringspark på Änget

Nu ska grönytan mellan Wendela Hellmanskolan och Bondsjöleden omvandlas till en pollineringspark med bland annat ängsmark och boplatser för bin och andra pollinerare.

Samtidigt leds gångvägarna om utifrån hur människor faktiskt rör sig i området.

− Den nya parken har två syften, dels att skapa en miljö som bevarar den biologiska mångfalden, dels att skapa en inbjudande och lärorik mötesplats för människor, säger Matildha Landström Litström, parkingenjör på kommunen och den som har ritat parken.

De nya gångvägarna bildar ett mönster i form av ett cykelhjul med en mötesplats i centrum. De tidigare stora gräsytorna omvandlas till äng genom att släppa upp gräset och endast klippa det en gång sent på säsongen.

− För att försörja våra pollinerare med föda under en lång tid på året planterar vi växter med utspridd blomning. Blomsterlökar som krokus och påskliljor kommer upp på våren och följs därefter av blommande träd, buskar och perenner som blommar långt in på hösten, säger Matildha Landström Litström..

Vid den centrala mötesplatsen blir det en så kallad pedagogisk äng, fyra mindre ytor som visar olika sätt att anlägga en äng. I parken anläggs även boplatser för bin och andra pollinerare genom sandhögar, död ved och klassiska bihotell.

Projektet görs till stora delar med pengar från Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning, så kallade LONA-bidrag. Det är kommunens parkentreprenör Höga Kusten Skog & Fastighet som bygger och parken ska vara klar till sommaren 2022.

facebook Twitter Email