Socialdemokraterna i Härnösand uppfyller vallöfte

NU STARTAR SNART ARBETSMARKNADSTORGET I HÄRNÖSAND

När majoriteten formerade sig efter valet 2018 så identifierade vi arbetet med att sänka arbetslösheten som en av de absolut viktigaste uppgifterna för oss. I vår majoritetsöverenskommelse formulerade vi det såhär ”Vi fyra är överens om att intensifiera och prioritera med att minska arbetslösheten. Detta arbete sker i samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Region Västernorrland och näringslivet i Härnösands kommun”.

I det valprogram som vi Socialdemokrater presenterade hade vi en kortare formulering, men med i grunden samma innebörd. Vi hade formulerat att vi under mandatperioden kommer jobba för en etablering av ett ”arbetsmarknadstorg”. Resultatet? Ett vallöfte som nu infrias!

https://www.allehanda.se/artikel/hogst-arbetsloshet-i-harnosand-nytt-arbetsmarknadstorg-oppnar-malet-ar-att-fa-fler-i-jobb?fbclid=IwAR0QMokQvmDDpAy3DdeD3GGtprAQBXdutNSURJ2E7x19FU3JKzxbLFsAYlo

facebook Twitter Email