Ny sporthall i Härnösand

Nu är det beslutat - det blir en ny, fullstor sporthall på fastlandet, i närheten av både Murbergsskolan och Wendela Hellmanskolan.

Det var vid Kommunfullmäktige den 22 november som beslutet om investeringen fattades med röstsiffrorna 38-4 där Sverigedemokraterna som enda parti valde att rösta emot. Vi socialdemokrater är stolta över att ha fattat ett sånt här viktigt beslut som kommer gynna Härnösand, både nu och i framtiden.

Bakgrund till beslutet
De två skolorna har ett akut behov av lokaler för sin undervisning i idrott och hälsa. Dessutom har föreningslivet sedan länge önskat ytterligare en fullstor hall i Härnösand. Placeringen föreslås bli på nuvarande Ängevallen.

Höstterminen 2020 började en ny timplan gälla för grundskolan. Bland annat utökades ämnet idrott och hälsa och därmed räckte inte Franzénhallen till för den undervisning som Murbergsskolan och Wendela Hellmanskolan ska ha. En provisorisk lokal har hyrts på Varvsallén, men den är varken tillräckligt stor eller anpassad för skolidrott.

− Hösten 2021 blir det ännu fler timmar i idrott och hälsa så behovet av en ny hall är akut. Båda skolorna har också ett behov av en större samlingssal för avslutningar och liknande. Därför har vi pekat ut en hall på fastlandet som ett prioriterat projekt i årsplanen för 2021, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Kraven på den nya hallen är bland annat att det ska vara gångavstånd till de båda skolorna och att yngre och äldre elever inte ska behöva mötas. Dessutom måste markytan rymma både hall, en mindre idrottsplan utomhus samt parkeringar och annat som behövs för större arrangemang.

Efter att ha tittat på några olika alternativ blev slutsatsen att nuvarande Ängevallen är den enda tänkbara placeringen.

− Det är en fin och anrik anläggning som många människor har upplevelser och minnen från. På så sätt är det naturligtvis tråkigt, särskilt för Älgarna-Härnösand IF som har Ängevallen som hemmaarena. Kommunen har inlett en dialog med Älgarna om hur vi kan lösa behovet av en bra naturgräsplan. Det här handlar inte om att ställa idrotter mot varandra utan om att skapa bra förutsättningar för idrottande i Härnösand, säger Andreas Sjölander.

Inom det övriga föreningslivet har behovet av ytterligare en fullstor hall på 40 x 20 meter med publikläktare länge varit stort, framför allt för handboll och innebandy. Många andra föreningar har påpekat den allmänna bristen på träningstider och efterlyst fler hallar.

Föreningslivet har också bjudits in till en dialog om vilka specifika behov varje idrott har för att kunna träna och arrangera tävlingar för stor publik i den nya hallen.

− Det är jätteviktigt att få inspel och önskemål så tidigt som möjligt så att det blir rätt från början och så bra som möjligt för så många som möjligt, säger Eric Liljeström, chef för kommunens lokalförsörjningsenhet.

Nu pågår arbetet med att projektera en ny hall och ta fram ett mer färdigt förslag på exakt placering och utformning som politikerna får ta ställning till. Det blir tidigast efter sommaren och byggstart skulle därmed preliminärt kunna ske våren 2022.

Du kan följa projektet på harnosand.se/sporthall

facebook Twitter Email