Våra företrädare i Svenska Kyrkan

Kyrkofullmäktige
Maud Byqvist
Nina Skyttberg
Rolf Lundholm
Ann-Charlotte Visén
Torgny Jarl
Christina Meltin-Westerlund
Karl Åke Engström
Maria Asplund
Jörgen Wallin

Ersättare
Monika Lindberg
Katrin Viberg
Marion Andersson
Eva Larsson
Runa Ödlund


Kyrkorådet
Maud Byqvist Vice ordförande
Rolf Lundholm
Ann-Charlotte Visén
Jörgen Wallin

Ersättare
Monika Lindberg


facebook Twitter Email