Visar alla poster med taggen:Socialdemokraterna

En historisk satsning på jobben i Härnösand

Kommunledningen i Härnösands kommun bestående av företrädare för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna initierar under tisdagens kommunstyrelsesammanträde en historisk jobbsatsning.

I budget 2021 finns sedan tidigare 2 miljoner kronor avsatta som arbetslivsnämnden ska kunna ta i anspråk, för skapande av nya arbetsmarknadsarenor. Nu föreslår majoriteten att ytterligare 8,0 miljoner kronor, totalt 10,0 miljoner kronor avsätts för att minska arbetslösheten i Härnösand. Det kommer möjliggöra att arbetslivsnämnden kan tidigarelägga skapandet av nya sysselsättningsplatser för personer som…

Läs mer
facebook Twitter Email