Uttalande av S-kvinnor i Västernorrland

Antagit vid årskongress 2021-04-18

Människor har flyttat på sig i alla tider. Det kommer ofta i skymundan att hälften av världens migranter är kvinnor. Länge har kvinnors migration setts som en effekt av mäns migration, men kvinnor migrerar också på egen hand och med egna motiv.

Vi S-kvinnor i Västernorrland menar att det behövs ett ökat feministiskt fokus i flyktingpolitiken, som uppmärksammar kvinnors särskilda utsatthet på flykt och stärker bedömningar av kvinnors skyddsskäl.

Vi vill med detta uttalande uppmärksamma utsattheten för kvinnor, ensamkommande barn och HBTQ-personer på flykt och uppvärdera deras särskilda skyddsskäl.

Avslutningsvis menar vi att permanenta uppehållstillstånd ska gälla för alla som beviljats status som flyktingar och skyddsbehövande och att personer som fått uppehållstillstånd ska ha rätt till familjeåterförening.

S-kvinnor i Västernorrland

facebook Twitter Email