SPÄNNANDE OCH BRÄNNANDE POLITIK PÅ DET NYA ÅRET 2022

Vi närmar oss valåret 2022 och lägger ett nationellt politiskt och turbulent år bakom oss.

Arbetarekommunen i Härnösand kan notera att vi under året växt med 70 nya medlemmar i vår arbetarekommun fram till december! Vi har fått en ny S förening, med fackligt fokus och en ombildad förening med fokus på mångfald. Det stärker oss i vårt valarbete!

Dessutom har vi ungdomar som engagerat sig för omstart av SSU i Härnösand!!

Utsprångskajen

Medlemsmötet beslutade att anta styrelsens förslagna att-satser att utsprångskajen upprustas i enlighet med nuvarande modell. Att ingen kommersiell sjötrafik/verksamhet i kommunal regi vid Skeppsbrokajen.
Att när investeringar och arbeten genomförs skall hållbarhet för miljön, arbetsmiljön och sociala krav respekteras.

Nytt äldreboende

I budgeten har socialnämnden givits grönt kort att påbörja arbetet med ett nytt särskilt boende i kommunal drift. 40 nya platser, 20 nya platser på korttidsenhet och 20 ersättningsplatser för ett boende som kommer att läggas ner. Totalt ett behov av 80 platser. 

Fördelar med om ett kommunalt bolag bygger är att det blir billigare, det går snabbare då ingen konkurrensutsättning behövs, man bygger ett värde åt kommunen.
Nackdelar: komplicerad låneportfölj, svårare politiskt, ett nytt kraftvärmeverk behövs för Hemab inom 10 år som också måste finansieras. Fördelar med extern aktör: lättare politiskt, kommunen behöver ej teckna borgen, belastare inte kommunens låneportfölj.

Medlemsmötet beslutade att anta styrelsens föreslagna att-satser: 

att byggnationen av nytt äldreboende ska ske genom Härnösandshus eller i en egen regilösning. 

Att kommunen behåller verksamheten i egen regi

facebook Twitter Email