Dubbelspår

Socialdemokraterna i Härnösand vill se dubbelspår på järnvägssträckan Härnösand-Stockholm. Det skulle dessutom innebära halverad restid mellan Härnösand och Sundsvall vilket skulle göra tåget till ett reellt pendlingsalternativ och skapa en mer flexibel arbetsmarknad.

Korta fakta:

Härnösand-Stockholm
Banlängd: 468 km
Restid idag: 4 timmar och 32 minuter
Medelhastighet idag: ca 100 km/h
SJ:s X3000-tåg som trafikerar banan har kapacitet för 200 km/h

Härnösand-Stockholm med dubbelspår
Restid: 2 timmar och 30 minuter
Tågen behöver inte stanna för möten
Godstågen kan köra mer ekonomiskt. Behöver inte stanna för att bli omkörda.
Färre tunga fordon på vägarna ger minskad olycksrisk och är bättre för miljön.

facebook Twitter Email