Kalender

Planerade aktiviteter 2022

Januari
24 Medlemsmöte

Februari
21 Medlemsmöte

Mars
21 Årsmöte

April
19 Tematräff Omsorg (Socialförvaltningen, Nämndhuset; 18.00)
21 Tematräff Bostadsområden (Ängecenter; 18.00)
25 Tematräff Framtidens skola i Härnösand (Arbetarekommunens expedition; 18.00)
25 Styrelsemöte (Samhällsförvaltningen, Björken; 18:30)
26 Tematräff Den hållbara staden (Samhällsförvaltningen, Björken; 18.30)
27 Tematräff Kultur för alla (Stadsbiblioteket 17:00)
27 Tematräff Näringsliv, utveckling & sysselsättning (Rådhuset; 15.00)
27 Plakatmålning inför 1:a maj (ABF; 18.00-20.00)

Maj
1 Första maj-firande
2 Medlemsmöte (Parkaden; 18:30)
18 Öppet möte om Framtidens skola i Härnösand (Backgränd 9, 18.30)
24 Öppet mot om Älandsbro (Folkets Hus i Älandsbro, 18.30)

Juni

Juli

Augusti

September
11 Allmänna val till Riksdag, Region och Kommun

Oktober

November

December

facebook Twitter Email