Visar alla poster med taggen:studiecirklar

Politik är att vilja – vill du prata politik?

Nu drar vi igång studiecirklar på ett antal olika teman. Häng med du också!

Hösten 2019 genomförde vi ett antal studiecirklar inom olika politikområden med ett trettiotal deltagare som i olika grupper diskuterade aktuella politiska frågor. Reaktionerna var genomgående positiva. Nu i höst gör vi samma studiesatsning och ett femtontal har redan anmält sig. Och nu kan vi äntligen också samlas fysiskt och diskutera politik. Det är viktigt att vi…

Läs mer
facebook Twitter Email