Inbjudan till årsmöte den 22 mars

Härnösands Arbetarekommun bjuder in till årsmöte som äger rum den 22 mars 2021. Årsmötet genomförs digitalt i Zoom. Länk skickas ut närmare mötesdag.

Bodil Hansson, ordförande i styrelsen för (S) Partidistriktet Västernorrland gästar vårt årsmöte. Tid: Måndag 22 mars 2021, kl 18:00 Plats: Mötet sker digitalt i Zoom.  Gäst: Bodil Hansson, ordf S Partidistrikt Västernorrland Frågor: Kontakta Anders Byqvist,  Tfn: 073-275 19 45, eller mail anders.byqvist@gmail.com eller Expeditionen 0611-55 53 65, harnosand@socialdemokraterna.se Övrigt: Handlingar och zoom-länk skickar ut…

Läs mer

Välkommen till extra medlemsmöte

Den 17 mars träffas vi digitalt för att informeras om och diskutera två spännande och aktuella frågor.

Ämnen: Sjukvårdsorganisationen i Västernorrland, Landsbygdsgruppens rapport Tid: Onsdag 17 mars 2021, kl 18.30 Plats: Digitalt möte genom Zoom. Länk har skickats i den mail-inbjudan som gått till alla medlemmar. Saknar du länken – vänligen kontakta expeditionen. Medverkande:Regionen: Elina Backlund Arab och Glenn Nordlund, Region VästernorrlandLandsbygdsgrupp: Magnus Oscarsson, Socialdemokraterna Härnösand

Läs mer

Internationella kvinnodagen

På Internationella kvinnodagen 2021 fick vi ett samtal med Malin Lövkvist, Kommunal, om jämställdhet på arbetsmarknaden och kvinnors villkor.
Läs mer

En historisk satsning på jobben i Härnösand

Kommunledningen i Härnösands kommun bestående av företrädare för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna initierar under tisdagens kommunstyrelsesammanträde en historisk jobbsatsning.

I budget 2021 finns sedan tidigare 2 miljoner kronor avsatta som arbetslivsnämnden ska kunna ta i anspråk, för skapande av nya arbetsmarknadsarenor. Nu föreslår majoriteten att ytterligare 8,0 miljoner kronor, totalt 10,0 miljoner kronor avsätts för att minska arbetslösheten i Härnösand. Det kommer möjliggöra att arbetslivsnämnden kan tidigarelägga skapandet av nya sysselsättningsplatser för personer som…

Läs mer

Socialdemokraterna i Härnösand uppfyller vallöfte

NU STARTAR SNART ARBETSMARKNADSTORGET I HÄRNÖSAND

När majoriteten formerade sig efter valet 2018 så identifierade vi arbetet med att sänka arbetslösheten som en av de absolut viktigaste uppgifterna för oss. I vår majoritetsöverenskommelse formulerade vi det såhär ”Vi fyra är överens om att intensifiera och prioritera med att minska arbetslösheten. Detta arbete sker i samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Region Västernorrland och…

Läs mer
facebook Twitter Email